Egna böcker

Tapirskrift, samlade texter 2010–2013 (Axl, 2013)

Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000 (Ink, 2012)

Boken & Biblioteket (Ink, 2011)

Det postdigitala manifestet (Ink, 2009) → även i finsk översättning


Medverkan i antologier

Sveriges historia, band 8 (Norstedts, 2013)
Information som problem (Kungliga biblioteket, 2013)
Till vilken nytta? En debattbok om humaniora (Daidalos, 2013)
Integritet i en digital värld (Fores, 2012)
Efter The Pirate Bay (Kungliga Biblioteket, 2010)
Framtiden är nu (Volante, 2010)
Mediernas kulturhistoria (Kungliga Biblioteket, 2009).
Copy me. Samlade texter från Piratbyrån (Roh-nin, 2005)
Radar. Signaler från Arbetarens essäsidor 2002-2004 (Federativs, 2004)