Egna böcker

Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music, med Maria Eriksson, Anna Johansson, Pelle Snickars och Patrick Vonderau (MIT Press, 2019)

Den svenska enhörningen. Storyn om Spotify, med Pelle Snickars (Mondial, 2018)

Tapirskrift, samlade texter 2010–2013 (Axl, 2013) [pdf]

Musikens politiska ekonomi. Lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000 (Ink, 2012) [pdf]

Boken & Biblioteket (Ink, 2011)

Det postdigitala manifestet (Ink, 2009) → även i finsk översättning


Medverkan i antologier

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (2018)
Samtider: Perspektiv på 2000-talets idéhistoria (Daidalos, 2017)
Made in Sweden: Studies in Popular Music (Routledge, 2017)
Information som problem: Medieanalytiska texter från medeltid till framtid (Kungliga biblioteket, 2014)
Det långa 1990-talet: när Sverige förändrades (Boréa, 2014)
Återkopplingar (Mediehistoriskt arkiv, 2014)
In the tracks of Breivik (LIT Verlag, 2014)
Sveriges historia, band 8 (Norstedts, 2013)
Information som problem (Kungliga biblioteket, 2013)
Till vilken nytta? En debattbok om humaniora (Daidalos, 2013)
Integritet i en digital värld (Fores, 2012)
Efter The Pirate Bay (Kungliga Biblioteket, 2010)
Framtiden är nu (Volante, 2010)
Mediernas kulturhistoria (Kungliga Biblioteket, 2009).
Copy me. Samlade texter från Piratbyrån (Roh-nin, 2005)
Radar. Signaler från Arbetarens essäsidor 2002-2004 (Federativs, 2004)