Jag är fil.dr. i historia och sedan 2013 verksam som forskare i ekonomisk historia vid Stockholms niversitet.

Min historiska forskning har till stor del rört ämnen i överlappningen mellan kultur och ekonomi, ofta med anknytning till mediehistoria och till (ekonomi)kritisk teori. Kronologiskt har tyngdpunkten mestadels legat på 1900-talet, eller på en samtidshistoria som löper ända fram till nuet.

För tillfället (2019) är jag i färd att tillsammans med Daniel Berg inleda ett nytt treårigt forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet: “Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia“.

Jag tillbringade min doktorandtid på Samtidshistoriska institutet och disputerade 2012 vid Lunds universitet. Avhandlingen som utgavs på Ink förlag och även finns tillgänglig som pdf bär titeln Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000. Den belönades år 2013 med både Cliopriset och Rudolf Meidner-priset.

Efter disputation fortsatte jag att forska inom en ny disciplin, ekonomisk historia, med stöd av ett s.k Wallanderstipendium från Handelsbankens forskningsstiftelser.

År 2014-2018 var jag även verksam i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Spotify, Streaming Heritage: Following Files In Digital Music Distribution, finansierat av Vetenskapsrådet.


Publikationer

Här listas endast vetenskapliga publikationer (för journalistiska texter, se här). Fler publikationer är under utgivning..

Listan är f.n. inte uppdaterad. Fler publikationer kan hittas i Diva.

Kontakt:

rasmus [punkt] fleischer [at] ekohist [punkt] su [punkt] se
(endast för akademiska angelägenheter – för övriga syften, se kontaktsidan)