Forskar sedan hösten 2013 vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet, med stöd av ett s.k. Wallanderstipendium. Från 2014 även verksam i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om Spotify och motsvarande musiktjänster, finansierat av Vetenskapsrådet.

Tidigare (2006–2012) var jag doktorand i historia vid Lunds universitet, med placering på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Disputerade den 17 september 2012 på avhandlingen Musikens politiska ekonomi. Opponent var Orsi Husz, som skrev en understreckare om avhandlingen där dess innehåll summeras. Avhandlingen ledde till att jag år 2013 fick ta emot Cliopriset och Rudolf Meidner-priset.

Merparten av min historiska forskning har haft sin tyngdpunkt på den senare hälften av 1900-talet. Till stor del har jag ägnat mig åt sådant som rör sig i gränstrakterna mellan kultur och ekonomi, ofta med anknytning till mediehistoria. På senare tid har jag även ägnat mig åt att sätta digitala medierna i ett ekonomiskt-historiskt perspektiv. Stundtals har jag även forskat om 2000-talets nya former av fascism, antisemitism och konspirationstänkande. Alla de nämnda forskningsintressena kan i någon mån också knytas till ett intresse för kritisk teori som tar avstamp i den ekonomikritik som formulerades av Karl Marx.


Publikationer

Här listas endast vetenskapliga publikationer (för journalistiska texter, se här). Fler publikationer är under utgivning..

Listan är f.n. inte uppdaterad. Fler publikationer kan hittas i Diva.

Kontakt:

rasmus [punkt] fleischer [at] ekohist [punkt] su [punkt] se
(endast för akademiska angelägenheter – för övriga syften, se kontaktsidan)