VEM?

Historiker (fil.dr.), verksam som forskare och lärare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet → forskning.
Aktuellt forskningsprojekt (2019–2022): indexkritik.se
Författare till ett flertal böcker och skribent på bl.a. Expressens kultursida.
Lägger upp olika slags anteckningar på bloggen Copyriot.se.
Föreläser därtill i olika ämnen och på olika håll.


AKTUELLT

Inleder under 2019 ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Daniel Berg, “Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia“.

Skriver på ett helt annat, större projekt. Låter därför bloggen gå på sparlåga.

Efter att ett flerårigt forskningsprojekt om Spotify avslutats gav MIT Press ut boken Spotify teardown. Inside the black box of streaming music i februari 2019. Den är gemensamt författad av de fem deltagarna i ett nyligen avslutat, flerårigt forskningsprojekt: Maria Eriksson, Rasmus Fleischer, Anna Johansson, Pelle Snickars och Patrick Vonderau.

Medverkade under våren 2019 med artiklar i bl.a. Expressen, Sydsvenskan, Dagens ETC och 10tal.


KALENDARIUM (hösten 2019)

September. Undervisning i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.
Oktober. Inleder arkivstudier på SCB inom det nystartade forskningsprojektet → indexkritik.se
November. Medverkan på konferens om antisemitism arrangerad av SKMA.
November. Medverkan på konferens om konflikter kring upphovsrätt, Right the Right, i Berlin.
November. Medverkan på symposium i Rijeka, Pirate Care Syllabus.