Ett inaktuellt urval av artiklar

Många artiklar publicerade under 2010-12 och 2014–2019 har ännu inte listats här.


2014

Brand 3/2014.Nätskymning“.
Om varför det inte längre går att tala om “nätfrihet” för att mobilisera ett motstånd mot monopolisering, censur och övervakningen på internet.

Expressen, 2014-03-19.Kvalen & liberalen“.
Recenserar en bok av Per Svensson, diskuterar skillnaden mellan antiliberalism och ickeliberalism.

Fronesis #46–47. “Värdekritisk kristeori – att tänka kapitalets sammanbrott
Vad betyder radikal kristeori? Ett försök att gå till krisens rot med hjälp av Karl Marx och Robert Kurz.

Kris och kritik #2.Postoperaismens värdeteori – några kritiska anteckningar
Några resonemang på tämligen hög abstraktionsnivå, som delvis överlappar med den kristeoretiska artikeln i Fronesis (se ovan).


2013

Subaltern 2/2013.Svik dagordningen!“.
En essä om offentlighetsbegreppet och om de samtida nätmediernas dialektik av offentlighet och motoffentlighet. Även publicerad i Tapirskrift och därifrån kommer den länkade pdf-versionen.

Kris och kritik 1.Att historisera kapitalismen till dess yttersta. Läsanteckningar kring Robert Kurz’ sista bok“.
Även publicerad i Tapirskrift. Den länkade pdf-versionen är tagen från bokens korrektur och rymmer ett antal fel.

SKMA:s nyhetsbrev, december 2013.Fel fråga
Gästkrönika om varför antisemitism inte kan reduceras till en fråga om individuell övertygelse.


2010–2013: TAPIRSKRIFTENS ÅR

Under dessa år skrevs ett stort antal artiklar och essäer som nu har återpublicerats i boken Tapirskrift.


2010

Nutida Musik, 2/2010.Spårets autonomi“.
Ett bidrag till diskussionen om vad digitaliseringen gör med musiken.

Internationella Studier, 3/2010.Nätpolitiska ödesfrågor” [pdf].
Bland annat om Acta-avtalet och om isländska planer på ett “yttrandefrihetsparadis”.


2009

Sydsvenskan, 2009-10-06.Noll koll på nätet
En blick på den kulturkonservativt nätkritiska debatten i Tyskland som ställer frågan om var Sveriges intellektuella jurister håller hus, om de alls finns.

Fronesis #31 (tema “Kultur och politik”).Bönhasarnas revansch?
Om regleringen av amatörismen i musiklivet, baserat på min forskning.

Kultursmockan 4/2009.CD-bubblan en historisk parentes?
Om 1990-talets idé om “den svenska musikexporten” och vad som hände sen, med särskild hänsyn till kommunala musikskolorna (då artikeln är skriven för deras tidning).

Konstnären, 2/2009 [pdf]. “Åter till verkligheten”.
“Varför är debatterna om fildelning och kulturpolitik så åtskilda när de i själva verket handlar om samma sak: konstens framtid? Rasmus Fleischer föreslår att de möts på Café Edenborg.”

Ord och bild, tema Röster, 1-2/2009.Runt rösten står ett stängsel
Om hur Tom Waits framgångsrika strider i rätten för att äga sin egen sångstil har lett en utvidgad immateriell äganderätt, byggd på en omöjlig gränsdragning mellan “stil” och “röst”.

Arbetaren, 2009-03-11.Kulturlivet är ett kretslopp“.
Debattinlägg om varför konflikten kring The Pirate Bay inte kan reduceras till en fråga om hur upphovsmän ska få betalt.

Sydsvenskan, 2009-02-07.Attacktalet“.
Tillfrågades om att i största korthet sammanfatta en upphovsrättskritisk hållning, till Sydsvenskans stora temabilaga om The Pirate Bay-konflikten.

Återkommande krönikor i Metro Teknik – ett urval:
Frihet är så mycket mer än en tom sökruta” (september 2009).
The Pirate Bay döms för en ickehandling” (april 2009).

2008

Expressen, 2008-11-28.Upphovsröta
En gratulation till Ifpi på deras 75-årsdag, med påminnelse om skivbolagens framgångsrika samarbete med Mussolinis Italien, baserat på min pågående forskning. Ifrågasätter varför skivbolagen ska fortsätta att få en lika stor del av licenskakan som artisterna.

Glänta, Framtidsencyklopedin, 3/2008.Kopimi
Ett försök till encyklopedisk definition av imperativet “kopimi”. Refererades kort senare av Christopher Kullenberg och Karl Palmås i “Contagiontology“.

Svenska Dagbladet, 2008-08-16.En lektion i nätpolitik
En kultursidesanalys av FRA-motståndet, betraktat som en kollektiv läroprocess. En åtskillnad etableras mellan idealistisk respektive materialistisk övervakningskritik.

Svenska Dagbladet, 2008-07-04.Fördjupad diskussion krävs i ställningskrig
Kultursideskommentar med anledning av Johan Söderbergs bok “Allt mitt är ditt”.

Cato Unbound, 2008-06-08.The future of copyright
Inbjöds av den amerikanska tankesmedjan Cato Institute att författa en debattöppnare om konflikten kring upphovsrätt. Den följdes sedan upp i en spännande debatt.

Sydsvenskan, 2008-01-11.Kultur är mer komplext än så
Kort inlägg på Sydsvenskans kultursida som replik på en krönika där Andreas Ekström dömde ut tanken på att “glada amatörer” bidrar till kulturlivet.

Återkommande krönikor i Metro Teknik – ett urval:
Nätets politik kräver binära svar” (september 2008)
En lågintensiv paranoia” (juni 2008)
Jämförelsen med bilar haltar” (januari 2008)

2007

Expressen, 2007-04-03.Räden mot Pirate Bay var ett sabotage
Debattartikel med anledning av att Justitieombudsmannen inte hade något att anmärka om föregående års tillslag mot The Pirate Bay.

Neo 2/2007.Kulturkanon skjuter bredvid målet
Pejlar in fyra kulturpolitiska positioner och pekar på behovet av att gå vidare från dem. (Däremot är texten inte, titeln till trots, något allmän angrepp på kanontanken.)

Återkommande krönikor i Metro Teknik – ett urval:
Glömska ska inte vara brottsligt” (oktober 2007)
Information om var du är blir hårdvaluta” (april 2007)

2006

Svenska Dagbladet, 2006-07-27.Otidsenlig kulturpolitik
Debattartikel utifrån den då aktuella debatten om statligt fastslagen kulturkanon.

Expressen, Arbetaren, m.fl., juli-augusti 2006. Debatt om Andreas Malms öppna stöd till Hizbollah.
Följ länken för en översikt över hela debatten, hellre än att bara läsa rubrikerna.

Arena, 2/2006. Recension av Moisés Naím: Illicit.

Arbetaren, 2006-02-22.Palme, feminism och bögsex
Tjugo år efter Palmemordet följer jag de återstående privatspanarnas väg in i megapusslet. En betraktelse över konspirationernas psykopolitik.

Arena, 1/2006.Kulturkannibalismen
En bakgrund till kopieringens politik i Brasilien, från det antropofagiska manifestet via tropicalia till panentkonflikten kring HIV-medicin.

2005

Sommaren 2005 utgavs boken Copy me: samlade texter från Piratbyrån (red. Rasmus Fleischer & Marcus Kaarto). Den bestod av översatta texter hopskrapade från olika håll på nätet kombinerat med sådant vi själva skrivit. Boken sålde väldigt bra, och tycks fortsätta att bli flitigt utlånad på biblioteken, men vi i Piratbyrån började efterhand uppleva att dess argument kring fildelning var överspelade, så valborg 2007 anordnade vi ett bokbål.

Arbetaren, 31/2005. Recension av Lars Ilshammar & Ola Larsmo: 404 – utflykter i glömskans landskap.

Arbetaren, 26/2005.Slipade feminister“.
Ett enkelt reportage om bildandet av Feministiskt Initiativ och dess bakgrund.

Eudoxa, mars 2005. “Fair Play och moralpaniken”
Rapport, skriven på uppdrag av tankesmedjan Eudoxa, om organisationen Fair Play och hur de propagerar idéer om “datorberoende”. Etablerar även begreppet “myndighetifiering”.
Se även: Computer Sweden, 2005-04-31.Är dina barn beroende av skärmen?
Debattartikel med anledning av nämnda rapport.

Arbetaren 14/2005.Vad vill upphovsrättskritikerna
Ett försök att reda ut positionerna i den nyvaknade debatten kring upphovsrätt, där vissa fortfarande trodde att upphovsrätten var en slags arbetsrätt.

Arena, 3/2005. Artikel om Mauricio Rojas politiska bana.
Enligt Aftonbladet “en utomordentlig genomgång av “radikalpessimisten” Mauricio Rojas. Från hardcoremarxist i Chile till eldfängd antimarxist i Lund, över till oförtröttlig initiativtagare i integrationsdebatten.”

2004

Arbetaren 23/2004.Den mångkulturella rasismen
Essä baserad på den C-uppsats jag just hade skrivit om begreppet “etnopluralism”.

Expressen, 2004-07-29.I graven behöver Elvis ingen upphovsrätt
Debattartikel mot skivbolagens förslag om att förlänga skyddstiden på inspelningar från 50 till 95 år.

Expressen, 2004-04-21.Hemma bäst
Kommentar på kultursidan angående den debatt som följde på Arena-artikeln om nationalvänstern.

2003

Arbetade vid denna tid som reporter och debattredaktör på Arbetaren.

Arbetaren 44/2003. Bilaga om Maghreb och migrationen.
Efter en reportageresa till Marocko författade jag en Sida-finansierad bilaga till Arbetaren om EU:s gränspolitik och migranternas arbetsvillkor.

Arena 6/2003. “Nationalvänstern – så funkar den”
En artikel som blev mycket omdebatterad. Vissa menar att den fortfarande är aktuell. Själv ångrar jag lite att jag lät mig övertalas att kontra med motbegreppet “globalvänstern”.

Arbetaren 16/2003.Återanvänd kultur – stöld eller citat?
Rapporterade från festivalen Recycle! med bland andra Negativland.

2002

Arbetade vid denna tid som reporter och debattredaktör på Arbetaren.

Arbetaren, 41/2002. “Det skånska missnöjet”
Reportage från Malmös gator efter Sverigedemokraternas valframgångar.

Arbetaren, 37/2002.En tuff period för SAC
Ett ganska typiskt exempel på den typ av reportage som hörde till vardagen på Arbetaren.

Arbetaren, 16/2002. “Patriarkat eller kultur?”
Idéreportage angående den inomfeministiska debatten om hedersrelaterade mord.

Arbetaren, 12/2002.Hellre barbari än socialism!
Intervju med Michael Hardt med anledning av den då så omtalade boken Empire.

Arbetaren, 11/2002. “Tre år efter chocken”
Reportage med Bengtsfors. Samtal med f.d. anställda på det nedlagda Lear Corporation.

2001

Arbetaren, 16/2001. “Rätt till liv eller egendom? WTO-regler möjliggör läkemedelsföretagens rättegång mot Sydafrika”
Kanske det första jag publicerade om immaterialrättsliga konflikter.