Följande texter ingår i boken Tapirskrift


I.

»Nätets kontrarevolution«
Texten är inte tidigare publicerad på svenska, men finns översatt till finska i antologin Verkko suljettu – internet ja avoimuuden rajat, red. Mikael Brunila och Kimmo Kallio (Into, 2013).

»Molnbankerna«
Texten har tidigare publicerats på kultursidan i Expressen, 23/4 2013.

»E-boken som anakronism«
Texten har tidigare publicerats på kultursidan i Expressen, 27/9 2013.

»Sökrutan, flödet och humanioras framtid«
Texten har tidigare publicerats i antologin Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, red. Tomas Forser & Thomas Karlsohn, (Daidalos, 2013)

»Robotarnas kapprustning«
Texten är under publicering i antologin Information som problem, red. Otfried Czaika, Jonas Nordin & Pelle Snickars (Mediehistoriskt arkiv, Kungliga biblioteket 2014). Versionen som publiceras där innehåller även fotnoter och källhänvisningar.

»Privatsfärens kris«
Texten har tidigare publicerats i antologin Integritet i en digital värld, red. Jakop Dalunde (Fores, 2012)

»Cyberutopismens dialektik«
Texten baseras på en bokrecension som under rubriken »Naivt hopp« publicerades på kultursidan i Aftonbladet 16/2 2011. Här har den byggts ut med passager ur en uppföljande bloggpost på Copyriot.

»The Pirate Bay och den nya nätpolitiken«
Texten har tidigare publicerats som en temaartikel i Sveriges historia, band 8, red. Kjell Östberg & Jenny Andersson (Norstedts, 2013)

»Femton gastar på död mans kista«
Texten har tidigare publicerats i antologin Efter The Pirate Bay, red. Jonas Andersson & Pelle Snickars (Kungliga biblioteket, 2010)

II.

»Baserad i Berlin«
Texten skrevs hösten 2013 och publiceras i början av 2014 i PDFT som är en nystartad kulturtidskrift i pdf-format.

»Postdigital stadsplanering«
Texten har tidigare publicerats i antologin Framtiden är nu – Kultursverige 2040, red. Tobias Nielsén & Sven Nilsson (Volante, 2010)

»Spotifieringen av SJ«
Texten har tidigare publicerats i Aftonbladet 8/12 2011.

»Vad blir samtidskonst minus lågprisflyg?«
Texten har tidigare publicerats i Konstnären (3/2010), då under rubriken »En globetrotters död«

»Flygplatssamhället«
Texten har tidigare publicerats i Brand (2/2010)

III.


»Allmänningarna – en utopi för 2000-talet«
Texten har tidigare publicerats i programbladet för Restaurang Allemansrätten, en föreställning som producerades i samarbete mellan Mossutställningar, Sagovolvo och Parkteatern i Stockholm, sommaren 2013.

»Vad är det som kritiseras i arbetskritiken?«
Texten publiceras även i antologin After Work: Farväl till arbetslinjen (Verbal förlag, 2013).

»Konst och arbete – två sidor av samma mynt«
Texten har tidigare publicerats i Brand (4/2012)

»Bortom musiken«

Texten har tidigare publicerats som slutkläm (avsnitt 10.10) i doktorsavhandlingen Musikens politiska ekonomi (Ink bokförlag, 2012).

»Till kritiken av den politiska ontologin«

Texten har tidigare publicerats som bokrecension i Lychnos, årsbok för idé- och lärdomshistoria (2012).

»Tio preliminära teser om liberalismen«
Texten är en bearbetad version av bloggposten »Tolv teser om liberalismen« som publicerades på Copyriot 24/8 2010.

»Modernitetens kollaps: en introduktion till värdekritiken«

En tidigare version av texten har publicerats i Subaltern (4/2011), då under rubriken »Robert Kurz och modernitetens kollaps«.

»Att historisera kapitalismen till dess yttersta«

Texten har skrivits för publicering i det första numret av tidskriften Kris och kritik, hösten 2013. Den är baserad på läsanteckningar som lagts upp på Copyriot tidigare under samma år.

»Svik dagordningen!«

Texten är under publicering i tidskriften Subaltern.