Jag håller aldrig samma föreläsning två gånger, utan varje prat riktar sig till sitt specifika sammanhang. Vissa av mina föreläsningar är helt improviserade, några pedantiskt förberedda, flertalet någonstans mittemellan. Vanligtvis undviker jag att låsa mig vid projektioner. Beroende på åhörarna kan pratet röra sig på en överskådlig nivå eller förutsätta olika slags förkunskaper.

Följaktligen har jag heller inte någon fast prislista för att föreläsa, utan även det är en fråga om sammanhanget. Kontakta mig.

Under 2010-2013 har jag föreläst en hel del inom bibliotekssektorn. Men det har även blivit sporadiska insatser på konstinstitutioner och på ABF-huset, liksom på fortbildningsdagar om rasism och antisemitism för lärare m.fl.. Tidigare år, under mitten av nollnolltalet, föreläste jag i första hand på IT-inriktade konferenser, därefter under några år mest i sammanhang kopplade till samtidskonst. Till detta kom en del föreningar och politiska partier. Att röra sig på tvärs mellan dessa miljöer, med deras olika förväntningar på vad en föreläsning ska ge, är i sig en givande sak.