VEM?

Historiker som disputerade 2012, numera forskare vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet → forskning.
Författare till ett flertal böcker och skribent knuten till Expressens kultursida. Lägger upp en del anteckningar på Copyriot.se. Föreläser ibland i olika ämnen.
Kollaboratör i olika kollektiv, inklusive ett sporadiskt musicerande.
Född i Halmstad år 1978. Numera bosatt i Bagarmossen.

AKTUELLT

Arbetar från hösten 2014 aktivt i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet “Streaming heritage: following files in digital music distribution“.

Medverkar i senaste numren av de eminenta tidskrifterna Fronesis, Brand och Kris och kritik.

Publiceras under 2014 i tre–fyra olika forskningsantologier om vitt skilda ämnen.

Sitter från 2014 i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter.


KALENDARIUM

24 oktober. Föreläser på Deichmanske bibliotek, Grünerløkka, Oslo