VEM?

Föräldraledig på halvtid t.o.m. sommaren 2014.
Historiker som disputerade 2012, nu forskare vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet → forskning.
Författare till ett flertal böcker och skribent i tidningar och tidskrifter. Löpande noteringar på Copyriot.se.
Pratmakare som regelbundet föreläser i ett flertal ämnen.
Kollaboratör i olika kollektiv, inklusive ett sporadiskt musicerande.

AKTUELLT

I slutet av 2013 utkom den trehundrasidiga boken Tapirskrift (Axl books), en samling av artiklar och essäer från 2010–2013.

Forskar sedan hösten 2013 vid ekonomisk-historiska institutionen på Stockholms universitet, med stöd av ett treårigt Wallanderstipendium. Första läsåret sker forskningen på halvtid på grund av föräldraledighet. Medverkar därtill från 2014 i ett större forskningsprojekt om strömmande musik som beviljats närmare nio miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

Tilldelades Cliopriset och Rudolf Meidner-priset för år 2013.

Medverkar på en LP med Vårt solsystem som utkom hösten 2013.

Sitter från 2014 i Kulturrådets referensgrupp för kulturtidskrifter.


KALENDARIUM

30 januari: Medverkar i panelsamtal på festivalen Transmediale i Berlin.

Februari 2014: medverkar i två olika samtal, utifrån två nya böcker, med två veckors mellanrum, på Aspuddens bokhandel. Ons 5/2 om Tapirskrift; ons 19/2 om arbetskritik.

Panelsamtal om den globala övervakningsskandalen på ABF i Göteborg, tisdagen den 11 februari.